Vaovao tsara ho fantatra

Araky ny fanambarana nataon’ny filoham-pirenena mikasika ny toe-draharaha eto amin’ny firenena dia tsy misy ny fotoam-bavaka ao Ambohibao ny  Alahady 22-03-20 sy ny Alahady 29-03-20.

Ho fantatra eto ihany ny tohiny, arakaraky ny fivoaran’ny toe-draharaha.

« Dia handroso aman-toky hianao, Ka tsy ho tafintohina ny tongotrao. 24 Tsy hatahotra hianao, raha mandry; Eny, handry hianao, ary ho mamy ny torimasonao. 25 Aza manahy ny tahotra avy tampoka, Na ny rivo-doza mamely ny ratsy fanahy, raha avy izany; 26 Fa Jehovah no ho tokinao Ka hiambina ny tongotrao tsy ho voafandrika. »

Oh3 :23-26