Vaovao tsara ho fantatra

Araky ny fanambarana nataon’ny filoham-pirenena mikasika ny toe-draharaha eto amin’ny firenena dia tsy misy fotoam-bavaka mihitsy aloha ao Ambohibao mandra-piandry ny toromarika avy amin’ny fitondram-panjakana.

« Dia handroso aman-toky hianao, Ka tsy ho tafintohina ny tongotrao. 24 Tsy hatahotra hianao, raha mandry; Eny, handry hianao, ary ho mamy ny torimasonao. 25 Aza manahy ny tahotra avy tampoka, Na ny rivo-doza mamely ny ratsy fanahy, raha avy izany; 26 Fa Jehovah no ho tokinao Ka hiambina ny tongotrao tsy ho voafandrika. »

Oh 3: 23-26