Omano dieny izao ny fotoananao

12 DESAMBRA 2021

Ao amin’ny GARE Soarano – PK 0 

Manomboka amin’ny 09 ora maraina sy amin’ny 04 ora tolakandro.

Omano ihany koa ny fianakaviana  sy ny namana ary ireo manodidina rehetra.

Araho tsy tapaka ny site. Ho hitanao eto tsy ho ela ny andinindininy rehetra.