NY TONTOLON’NY MOZIKA

Ho antsika TANORA

Manasa anao ho avy  ny Asabotsy 27 Novambra 2021 izao amin’ny 2ora Tolakandro.

Toerana: Villa Manome ny Soa Ambohibao  (làlana mankany amin’ny Bianco)

Inona ary ny Sitrapon’Andriamanitra?

  • Avy aiza ny loharano nipoiran’ireo mozika isankarazany henoitsika ankehitriny?
  • Inona avy no mety fiantraikan’ny mozika amin’ny fitondrantenantsika tanora?
  • Ahoana ny ahafantarana ny aingampanahy avy amin’i Jesosy sy ny tsy avy Aminy?