IZAHAY

Izahay?
  • Olon-tsotra, tanora, zokinjokiny nofohazin’ny Tompo ary tia, tena tia an’i Jesosy! Vonona hizara sy hifampizara ny fahamarinana maimaimpoana!
Tanjonay  
  • Hanandratra sy hanome voninahitra an’i Jesosy Tompo ary hampahafantatra Azy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina amin’ny olona rehetra tsy ankanavaka.
    Mampiomana ny «fiangonany» ho amin’ ny fiverenan’i Jesosy Kristy izay tsy ho ela intsony ka mamporisika azy hikatsaka ny Fahamasinana sy hitoetra ao anatin’ ny fatahorana ny Ray!
    Tsy mànana anaram-piangonana na mitaona ho amin’ ny antokom-pivavahana, tsy anaty fikambanana fa isan’ny tenan’i Kristy dia ny Fiangonana velona izay najorony .
    Tsy mànana tanjona ny hanangana antokom-pivavahana vaovao fa vonona hifampizara ny Tenin’Andriamanitra hahatonga ny fibebahana amin’ny alalan’ ny fitoriana filazantsara ary koa hamolavola ny zanak’Andriamanitra hitombo amin’ny fahalalana tsara an’i Kristy izany hoe «hanao mpianatra» ny firenena rehetra amin’ny alalan’ny vondrom-bavaka isaky ny faritra izay iankinana amin’ny fitarihan’ny Fanahy Masina tanteraka.

FIVORIANA SY FAMPIANARANA : Alahady maraina @ 9 ora eo analanelan’ny « Ecole Française Ambohibao » sy ny « Collège Les bambinos », vavahady gris.