Fitsidihana ny faritra Eoropa

Asa 1:8 « Fa hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany. »

Fitsidihana – Fizarana – Fiaraha-mivavaka – Fankaherezana- Fitoriana ho an’ny faritra Eorapa ny volana May sy Jona 2018.

Matio 28 :19 « Koa mandehana ianareo, dia ataovy mpiantra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’y Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.»

 

FIVORIANA SY FAMPIANARANA : Alahady maraina @ 9 ora eo analanelan’ny « Ecole Française Ambohibao » sy ny « Collège Les bambinos », vavahady gris