Itondy-Fitoriana ny filazantsaran’i Jesosy

« Ary tsy misy famonjena amin’ny hafa; fa tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena any olona izay hahazoantsika famonjena »

Asan’ny Apostoly 4: 12

Tantely Ratsimba sy ireo ekipa miara-miasa aminy dia ho avy eto ITONDY  hitory FILAZANTSARA ho antsika rehetra eto an-toerana:

ny ZOMA 25 OKTOBRA TONTOLO ANDRO  sy ny ASABOTSY 26 OKTOBRA MARAINA.

Mandritra izany no ampahafantarana an’i JESOSY KRISTY ilay mpamonjy tokana afaka hitondra ny famonjena ho an’ny olondrehetra tsy ankanavaka.

Iresahana ny FIBEBAHANA izay lalantokana ahazoana ny fiainana mandrakizay sy ny FITSAHARANA dieny ety an-tany.

Tongava manatrika izany fa itondra fanovana goavana amin’ny fiainanao ny fahalalanao an’i JESOSY KRISTY

HISY FAMPIANARANA SY DINIKA MANOKANA RAHA MANGETAHETA IANAO

« Ho fantatrareo ny marina ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo » Joana 8: 32

FIVORIANA SY FAMPIANARANA : Alahady maraina @ 9 ora eo analanelan’ny « Ecole Française Ambohibao » sy ny « Collège Les bambinos », vavahady gris