Fitoriana Filazantsara

Antomotra ny fiverenan’i JESOSY KRISTY eny amin’ny  rohon’ny lanitra,

                                     Vonona ve ianao?

 

Fitoriana ny Filazantsaran’i JESOSY KRISTY eto amin’ny faritra SAMBAVA – ANDAPA – ANTALAHA.

  • Antalaha ny Alakamisy 22 Jolay 2021 amin’ny 3ora tolakandro ao amin’ny Cercle Chinois.
  • Sambava ny Asabotsy 24 Jolay 2021 amin’ny 2 ora 30 ao amin’ny efitranon’ny commune.
  • Andasibe Kobahina ny Alahady 25 Jolay 2021 amin’ny 10ora 30
  • Ambalamanasy ny Alahady 25 Jolay 2021 amin’ny 11ora 30 eo ampitan’ny tranompokonolona Andapa
  • Bealompona ny Alahady 25 Jolay 2021 amin’ny 3ora 30 ao amin’ny Cercle Chinois.
  • Ambodiangezoka ny Alatsinainy 26 Jolay 2021 amin’ny 8ora manoloana ny trano foibe.
  • Ampanefena ny  Alatsinainy 26 Jolay 2021 amin’ny 2ora manoloana ny tranompokonolona.
  • ny Talata 27 Jolay 2021 amin’ny 2ora 30 ao amin’ny Salle Romule.

« Dia ho fantatrareo ny marina ary ny marina no hanafaka anreo tsy ho andevo. » Jaona8.32