Fitoriana Filazantsara

Antomotra ny fiverenan’i JESOSY KRISTY eny amin’ny  rohon’ny lanitra,

Vonona ve ianao?

Asabotsy 21 sy 28 novambra 2020, manomboka amin’ny 2ora tolakandro.

                                               Immeuble Shoprite Analakely, rihana faha 2.

Hizarana aminao ny Herin’ny Filazantsara izay manafaka anao amin’ny fahotana ka ho vonona amin’ny andro fampakarana!

Mpitoriteny: Tantely RATSIMBA

« Dia ho fantatrareo ny marina ary ny marina no hanafaka anreo tsy ho andevo. »

Jaona8.32

Tsy misy rakitra, tsy misy fanentanana arabola.