Fampianarana sy Fitoriana Filazantsara

Faly manasa anao hanatrika ny:

FAMPIANARANA SY FITORIANA FILAZANTSARA

« Katsaho ny zavatra any ambony, any amin’izay itoeran’i Kristy, saino ny zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany »

Kolosiana 3: 1-2

Atao ny Alahady 12 Desambra 2021 – Ao amin’ny PK 00 Soarano

Manomboka amin’ny 09 maraina sy amin’ny 02 ora tolakandro

Mpitoriteny: Pst Tantely RATSIMBA

« Ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo » Jaona 8:32

TSY MISY RAKITRA – TSY MISY FANENTANANA ARA-BOLA