Fahalasan’i Pasitera Tantely Ratsimba

Rehefa nahavita ny fihazakazahany araka ny fandaharan’ i Jesosy dia niditra ho amin’ny fitsaharana mandrakizay i

Pasteur RATSIMBA Tsimalahelo Harimahefa Tantely

ny alahady 26 Desambra 2021. Rehefa nivahiny 45 taona tety an-tany.

« Zava-dehibe eo imason’i Jehovah Ny fahafatesan’ny olony masina » Sal 116:15